Měna

ABOS 5-ti BOJ 2019

ABOS 5-ti BOJ 2019Zahajujeme již 4. ročník rybářského online závodu v lovu 5 druhů ryb! Soutěžící, kteří se soutěže zúčastní, musí prokázat své umění a pokusit se o co největší úlovek od každého z bodovaných rybích druhů. V letošním roce bude soutěž rozdělena do dvou kategorií :
SOUTĚŽ V JEDNOTLIVCÍCH
SOUTĚŽ V DVOUČLENÝCH TÝMECH
Pro obě soutěže jsou pravidla stejná jen s tím rozdílem, že v TÝMOVÉ SOUTĚŽI se s čítají největší úlovky od obou závodníků.
Je tedy možné vzájemně spolupracovat a taktizovat.SYSTÉM BODOVÁNÍ
ŠTIKA – 1 cm = 1 bod
CANDÁT – 1 cm = 1 bod
BOLEN/KAPR – 1 cm = 1 bod
OKOUN – 1 cm = 2 body
SUMEC – 1 cm = 0,5 boduNejmenší lovná míra, která bude započítána u každého druhu (štika, candát, sumec, bolen/kapr je 50cm!!!
Minimální míra okouna je 30cm.
V letošním roce je možné Kapra nahradit Bolenem, který bude stejně hodnocený 1cm = 1bod.
U každého závodníka se boduje vždy pouze největší ulovená ryba od daného druhu!
Ulovením všech 5 bodovaných rybích druhů (splněním tzv. 5-ti boje), získává závodník bonus 50 bodů navíc.TERMÍN ZÁVODU
Závod proběhne od 16.6. do 31.12. 2019.PRAVIDLA ZÁVODU
Bodují se pouze ryby ulovené během termínu závodu na svazových vodách v ČR, které budou řádně zdokumentované a ulovené rybolovnými způsoby přívlač, položená, plavaná, muškaření.
Úlovky z revírů Místního významu se do soutěže nezapočítávají !DOKUMENTACE ÚLOVKŮ:
Úlovky musí být řádně a věrohodně zdokumentované pomocí fotografií či videí.
1) DOKUMENTACE – ryba musí být přiložená k závodnímu metru, ze kterého je možné spolehlivě přečíst délku ryby v centimetrech. K metru musí být současně přiložena povolenka se zapsaným datem lovu a revírem.
2) DOKUMENTACE – musí být rybář s ulovenou rybou, v pozadí vodní plocha revíru.
Je možné zaslat také dokumentační video obsahující výše uvedené požadavky.
Bez řádné dokumentace výše uvedenými způsoby nebudou úlovky do soutěže započteny.
Pokud bude na dokumentaci ryba viditelně mrtvá, nebude započítána do soutěže!!!
Při zjištění jakéhokoliv pokusu o podvod, porušení či obcházení pravidel bude soutěžící ze soutěže automaticky vyloučen bez náhrady.HLÁŠENÍ ÚLOVKŮ
V LETOŠNÍM ROCE NEMUSÍTE NOVĚ PŘIDÁVAT SVÉ ÚLOVKY NA METRU S POVOLENKOU, ZAPSANÝM DATEM LOVU A REVÍREM VE VEŘEJNÉ SKUPINĚ NA FACEBOOK!!!
Tuto čast dokumentace je možné zasílat pouze na soukromý email pořadatele: abos5tiboj@seznam.cz.
Po té bude posouzeno a rozhodnuto organizátorem a třemi vybranými rozhodčími uznání úlovku do soutěže.
Každý však musí vložit dokumentaci rybáře s rybou a pozadím revíru formou příspěvku přímo do diskuze ve veřejné skupině ABOS 5-ti BOJ 2019, a to nejpozději do 3 dnů ode dne lovu. Všechny úlovky budou schvalovány a zapisovány do tabulky průběžného pořadí minimálně 1x týdně pořadatelem soutěže. Tento závod bude po celou dobu soutěže online na sociální síti FACEBOOK, kde se budou přidávat úlovky, zveřejňovat aktuální informace a průběžné výsledky.STARTOVNÉ
SOUTĚŽ V JEDNOTLIVCÍCH: Startovné je 500,- Kč za každého soutěžícího rybáře.
SOUTĚŽ V TÝMECH: Startovné je 1000,- za každý tým.
Soutěžící či soutěžní tým bude přihlášen do soutěže připsáním částky startovného na bankovní účet č. 1027953121/6100
(do zprávy pro příjemce prosím uveďte své celé jméno a příjmení či název TÝMU a jména členů týmu) .
Po přihlášení do soutěže bude pro každého soutěžícího připraven soutěžní metr, který bude možné od 15.6. vyzvednout osobně v ABOS Rybářských potřebách, Vrchlického 53, Praha 5. Nebo bude soutěžícímu zaslán poštou na kontaktní adresu tak, aby jej měl od 16.6. k dispozici.CENY
První tři místa získávají poháry a hodnotné ceny, které budou upřesněny v průběhu soutěže dle domluvených sponzorů. Odhad celkové hodnoty cen pro tento rok je 100 000,- kč.
Symbolické ceny jsou budou připraveny i pro ostatní soutěžící.
TOP RYBY:
Nejdelší ulovená ryba od každého rybího druhu bude samostatně ohodnocena pohárem a hodnotnou cenou.
TÝMOVÁ SOUTEŽ: V této kategorii bude hodnotné ceny a pohár jen pro tým který získá první místo.KONTAKT
Pořadatel soutěže
Miroslav Vojtek
Tel.: +420 736 783 463
E-mail: vojtek6@seznam.cz
Facebook: MV fishing
bankovní účet č. 2183981073/0800Přejeme všem soutěžícím hodně štěstí, pěkných úlovků a zábavy při respektování pravidel fair-play.
- Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků se soutěží souvisejících.

Tato kategorie neobsahuje žádné produkty.