Měna

Elektromotor Shakespeare - SIGMA ELECTRIC - 34LB

Kód: 6029

Výrobce: SHAKESPEARE

Záruka: 2 roky

Dostupnost: Skladem v e-shopu

Cena: 5 299,- Kč s DPH

Cena po přihlášení: 5 140,- Kč s DPH

ksPřidat do košíku


Elektromotor Shakespeare - SIGMA ELECTRIC - 34LB

Maximální váha lodi: 1100kg
Výška tyče: 0,78m
Délka bateriových kabelů: 1,64m
Hmotnost motoru: 6,7kg

Nová série motorů ze " stáje" Shakespeare silnější, menší spotřeba energie při vyšším výkonu. Doporučujeme!

Počet rychlostí vpřed: 5
Počet rychlostí vzad: 2

Návod k obsluze na závěsné elektromotory Shakespeare

SKP 28 / 34 / 44 / 54Lbs

Tento motor byl vyvinutý firmou Shakespeare a speciálně konstruován pro potřeby rybářů. Vysoce kvalitní materiál a standardně vysoká kvalita zpracování zaručuje vysokou spolehlivost ve všech situacích. Jeden z nejsilnějších elektrických závěsných lodních motorů na evropském trhu!! Shakespeare SKP je výjimečný v extra-nízké spotřebě elektrické energie a v ohromujícím výkonu, který je výjimečný u 12V elektromotorů. Motor se ovládá a řídí s teleskopickou rukojetí, která otočením nabízí 5 rychlostí + 2 zpětné. Lze nastavit úhel a hloubku ponoru, jednoduchým stiskem tlačítka motor vyklopíte z vody. Shakespeare SKP je výjimečně jednoduchý, klidný, tichý, bezpečný a kvalitní motor.

Trocha teorie:

Elektrické lodní motory vytvářejí na vrtuli rozdílný tah, který se obvykle udává v librách (1lbs odpovídá 0,48kg). Označení motorů Shakespeare SPK obsahují v sobě číselnou hodnotu, která udává tah právě v librách, například Shakespeare SKP 44 má tah na vrtuli 44 lbs . Předpokladem maximálního využití tohoto tahu a tím docílení i největší rychlosti je ideální umístění a nastavení motoru na vašem člunu. To znamená aby se vrtule nedostávala nad hladinu a pokud možno osa otáčení vrtule byla rovnoběžná s pohybem lodi. Kromě výkonu elektrického motoru je dalším velmi důležitým faktorem jeho spotřeba. Na pohon nám v tomto případě stačí jedna 12V baterie. Motor Shakespeare je velmi ekonomický a jeho spotřeba je zobrazena v tabulce, je uváděna v Ampérech (A). Všimněte si prosím že je zde spotřeba uvedena pro každou rychlost zvlášť. Kapacita baterie se udává v Amper hodinách (Ah) a ke zjištění její výdrže se kapacita vydělí odpovídající spotřebou udanou v tabulce u daného motoru s vámi zvolenou rychlostí, např.: Máte baterii s kapacitou 105Ah a motor Shakespeare SKP 34 kde spotřeba u 2. rychlostního stupně je 11A. Výpočet: 105Ah / 11A = 9,5 hodiny. To znamená, že baterie (za předpokladu, že je plně nabitá) vydrží 9 hodin a 30 minut nepřetržitého provozu s motorem Shakespeare SKP 34 na 2. rychlostní stupeň.

Montáž elektromotoru:

Připevněte motor na záď lodi.Ujistěte se zda jsou dobře uloženy oba šrouby upínací hlavice.Obr."A"Nastavte úhel motoru následujícím způsobem:uchopte motorovou část do jedné ruky a druhou rukou zamáčkněte čep označený červenou hlavičkou a za stálého držení si nastavte potřebný úhel.Uvolněním čepu se nastavený úhel zajistí.

Upozornění:

Když nastavujete úhel náklonu motoru,nikdy nepokládejte ruku mezi nohu motoru a trup lodi,mohlo by dojít k zranění.

Nastavení hloubky:

Uchopte nahoře nohu motoru jednou rukou a druhou rukou uvolněte šroub na hlavici nastavení hloubky.

Nastavení řídící síly. Řídící sílu nastavíte jednoduchým utažením nebo uvolněním šroubu na upínací hlavici.

Teleskopická ovládací tyč může být vytažena a tím prodloužena na délku 16cm.Rychlosti se ovládají (5 vpřed a 2 vzad)pomocí jejího otočení.Otáčením ve směru hodinových ručiček si nastavujete rychlosti vpřed,proti směru hodinových ručiček si nastavujete rychlosti vzad.Nastavíte li neutrál,motor se automaticky zastaví.

Montáž vrtule,při výměně nebo montáži vrtule mějte baterii od motoru odpojenou!!Do otvoru v hřídeli rotoru zasuňte čep,nasaďte vrtuli tak,aby čep zapadl do drážky která je na vrtuli.Našroubujte plastovou matici,kterou pomocí přiloženého klíče rukou utáhněte.Nikdy na dotahování nebo povolování nepoužívejte kladivo nebo jiné pomůcky,mohlo by dojít k ohnutí nebo jinému poškození hřídele rotoru.Vždy dbejte na to,aby se na hřídel rotoru nenamotal žádný vlasec,drát,šňůra ,vodní rostliny a nebo jiné nečistoty.Pokud se tak stane,okamžitě vypněte motor,vyndejte jej z vody a všechny nečistoty odstraňte.Po každém použití omyjte motor tekoucí vodou ,osušte a skladujte jej tak aby hřídel rotoru směřovala kolmo k zemi.

Zapojení baterie:

Pozor: Používejte pouze 12V baterie.Před zapojení konektorů na baterii se ujistěte,že všechny vypínače jsou v pozici „OFF" vypnuto.Konektor s červeným drátem (A)je kladný pól označený na baterii značkou + a konektor s černým drátem (B) je záporný pól označený na baterii značkou -.Červený kontakt tedy připojte na kladný pól+ a černý na záporný pól -

Doporučujeme nainstalovat 50Amp pojistku na kladný kabel aby vedení a motor byly chráněné proti poškození.Baterie musí být umístěna na dobře větraném místě.Motor pracuje se všemi standardními 12V bateriemi .Optimální je použití speciální gelové trakční baterie,které lze vybít do 0 kapacity.

UPOZORNĚNÍ:

Baterie nemusí být zcela nabita nebo požíváním se její kapacita snížila, takže před začátkem každé své cesty baterii přeměřte a popřípadě dobijte. Počítejte také s jistou rezervou na dojezd aby jste předešli situaci, kdy se Vám baterie před cílem vybije. Jako poslední Vám zodpovíme nejčastěji kladenou otázku. Jaký je poměr mezi tahem vrtule v lbs a výkonem udávaným u spalovacích motorů který se měří v HP? 365Watů odpovídá přibližně 0,5HP a to je maximální výkon motoru Shakespeare SKP 54.

Záruka:

  • 2 roky záruka