ABOS 5-ti BOJ 2021

KONEC ABOS 5ti boje 2021-TABULKA
 
Děkujeme všem zúčastněným závodníkům.
Speciální dík MV FISHING a Vojtek Miroslav opět za skvělou organizaci.
Hlavně rád bych také poděkoval sponzorům a partnerům, bez jejichž podpory by se tento závod uskutečnit nemohl.
Budeme se na Vás těšit opět příští rok.
Zdar kamarádi.Buďte zdrávi.
 
 
Všem zúčastněným moc děkuji za super ročník, který byl asi nejzajímavější a nejnapínavější ze všech.
Chtěl bych také poděkovat všem za soutěživý a férový přístup v soutěži.????????
V letošním roce se nachytalo opravdu hodně ryb a překonalo se hned několik nových rekordů v naší soutěži. Celkem se splnilo 32 Abso 5ti bojů, což je nejvíc ze všech ročníků.
Chytl se také největší candát a to hned dvakrát, který kdy bych chycen v naší soutěži. A mnoho dalších rekordů které vám všem řeknu osobně na veřejném vyhlášení. Vyhlášení naší soutěže už plánuji a předběžně by mělo být v polovině února. Už ale k tomu nejhlavnějšímu a to jsou samotné výsledky soutěže.????????????
Ještě jednou velká díky všem a budu se těšit v letošním roce MV FISHING a ABOS Rybářské potřeby .
 
 
JEDNOTLIVCI:
 
????TOMÁŠ KAFKA
????VÍT TAŤÁK
????RADEK MALÝ
 
TÝMY:
 
????KEITECH TEAM
(Tomáš Kafka, Dušan Janáček)
????VH FISHING TEAM
(Vítek Humpl, Zdeněk Nyngrýn)
????LIPEŇÁCI TEAM
(Filip Kellner, Václav Brejcha)
TOP RYBY:
????ŠTIKA - 110cm - VÁCLAV KLAUZ
????SUMEC - 222cm - VÍT TAŤÁK
????CANDÁT - 101cm - TOMÁŠ KAFKA
????OKOUN - 48cm - OSKAR BUBEN
????KAPR - 103cm - TOMÁŠ KAFKA
????BOLEN - 81cm - TOMÁŠ KAFKA
Ještě jednou velká díky všem a budu se těšit v letošním roce MV a ABOS Rybářské potřeby .
 
JEDNOTLIVCÍ

 271124360_4805785236149826_3816038940243547891_n

 

TÝMY

271181008_4805785449483138_8152565476211084108_n

 

Soutěžní metr 

soutěžní metr

ABOS 5-ti BOJ 2021

 IMG_Mononoke_20210510_233415_processed-01

Soutěž o hodnotné ceny za více jak
150 000,- k
č.
Zahajujeme již 6. ro
čník rybářského online závodu v lovu 5 druhů ryb!
Sout
ěžící, kteří se soutěže zúčastní, musí prokázat své umění a pokusit se o co největší úlovek od každého z bodovaných rybích druhů. V letošním roce bude soutěž rozdělena do dvou kategorií :
SOUT
ĚŽ V JEDNOTLIVCÍCH
SOUT
ĚŽ V DVOUČLENNÝCH TÝMECH

Pro obě soutěže jsou pravidla stejná jen s tím rozdílem, že v TÝMOVÉ SOUTĚŽI se sčítají body od obou závodníků dohromady.
Je tedy možné vzájemn
ě spolupracovat a taktizovat. Ten tým, který bude mít společný nejvyšší počet bodů, vyhrává. Samozřejmostí je, že v týmech každý závodník musí svoji přidanou rybu ulovit sám, bez jakéhokoli zapůjčení, předaní či jiného podvodu v soutěži.

 

SYSTÉM BODOVÁNÍ
ŠTIKA – 1 cm = 1 bod
CANDÁT – 1 cm = 1 bod
BOLEN/KAPR – 1 cm = 1 bod
OKOUN – 1 cm = 2 body
SUMEC – 1 cm = 0,5 bodu

 

Nejmenší lovná míra, která bude započítána u každého druhu
(štika, candát, sumec, bolen/kapr je 50cm!!!
Minimální míra okouna je 30cm.
Bolena je možné nahradit kaprem, který bude stejn
ě hodnocený 1cm = 1bod.
U každého závodníka se boduje vždy pouze nejv
ětší ulovená ryba od daného druhu!
Ulovením všech 5 bodovaných rybích druh
ů (splněním tzv. 5-ti boje), získává závodník bonus 50 bodů navíc.

 

TERMÍN ZÁVODU
Závod prob
ěhne od 16.6. do 31.12. 2021.

 

PRAVIDLA ZÁVODU
Bodují se pouze ryby ulovené b
ěhem termínu závodu tedy od 16.6. do 31.12. 2021 na svazových vodách v ČR, které budou řádně zdokumentované a ulovené rybolovnými způsoby přívlač, položená, plavaná, muškaření.
Úlovky z revír
ů Místního významu a soukromých vod se do soutěže nezapočítávají !

 

DOKUMENTACE ÚLOVKŮ
Úlovky musí být 
řádně a věrohodně zdokumentované pomocí fotografií či videí.

DOKUMENTACE PRO POŘADATELE A ROZHODČÍ:
Zasílat na email : abos5tiboj@seznam.cz

1) DOKUMENTACE – ryba musí být přiložená k závodnímu metru, ze kterého je možné spolehlivě přečíst délku ryby v centimetrech. K metru musí být současně přiložena povolenka se zapsaným datem lovu a revírem.
2) DOKUMENTACE – musí být rybá
ř s ulovenou rybou, v pozadí vodní plocha revíru.
Je možné zaslat také dokumenta
ční video obsahující výše uvedené požadavky.
Bez 
řádné dokumentace výše uvedenými způsoby nebudou úlovky do soutěže započteny.
Pokud bude na dokumentaci ryba viditeln
ě mrtvá, nebude započítána do soutěže!!!
Dokumentace, které budou zasílány po
řadatelům a rozhodnčím mohou být v případě pochybností zveřejněny na FB veřejné skupině ABOS 5ti boj 2021.
P
ři zjištění jakéhokoliv pokusu o podvod, porušení či obcházení pravidel bude soutěžící ze soutěže automaticky vyloučen bez náhrady.

 

HLÁŠENÍ ÚLOVKŮ
Vkladat na FB skupinu ABOS 5ti boj (Diskuze).
DOKUMENTACE:
1) RYBÁ
ŘE S ÚLOVKEM A LIBOVOLNÝM POZADÍM.
2) RYBU NA SOUT
ĚŽNÍM METRU.
Poté bude posouzeno a rozhodnuto organizátorem a t
řemi vybranými rozhodčími uznání úlovku do soutěže.
Každý však musí vložit dokumentaci rybá
ře s rybou a libovolným pozadím formou příspěvku přímo do diskuze ve veřejné skupině ABOS 5-ti BOJ 2021, a to nejpozději do 3 dnů ode dne lovu. Všechny úlovky budou schvalovány a zapisovány do tabulky průběžného pořadí minimálně 1x týdně pořadatelem soutěže. Tento závod bude po celou dobu soutěže online na sociální síti FACEBOOK, kde se budou přidávat úlovky, zveřejňovat aktuální informace a průběžné výsledky.

 

STARTOVNÉ
SOUT
ĚŽ V JEDNOTLIVCÍCH: Startovné je 1000,- Kč za každého soutěžícího rybáře.
SOUT
Ě
Ž V TÝMECH: Startovné je 2000,- za každý tým.
Sout
ěžící či soutěžní tým bude přihlášen do soutěže připsáním částky startovného na bankovní účet č. 1027953121/6100
(do zprávy pro p
říjemce prosím uveďte své celé jméno a příjmení či název TÝMU a jména členů týmu) .
Po p
řihlášení do soutěže bude pro každého soutěžícího připraven soutěžní metr, který bude možné od 15.6. vyzvednout osobně v ABOS Rybářských potřebách, Vrchlického 53, Praha 5.
Nebo bude sout
ěžícímu zaslán poštou na kontaktní adresu tak, aby jej měl od 16.6. k dispozici.

 

SOUTĔŽNÍ METRY
Sout
ěžící, kteří potřebují zaslat metr na adresu. Poprosíme o zaslání kontaktních údajů, popř. název týmu na
- Email: abos5tiboj@seznam.cz
a my zašleme pot
řebný metr. Pro tým jsou zaslány metry dva pro oba soutěžící.

 

CENY
Vít
ěz prvního místa naší soutěže v kategorii jednotlivců vyhraje 20% z celkové vybrané částky startovného od všech soutěžících.
P
říklad: (přihlásí se 100 soutěžích vybere se 100tis. startovné, tak 1. místo získá 20tis hotovost). +
První t
ři místa získávají poháry a hodnotné ceny, které budou upřesněny v průběhu soutěže dle domluvených sponzorů. Odhad celkové hodnoty cen pro tento rok je 150 000,- kč. Hezké hodnotné ceny budou připraveny i pro ostatní soutěžící kteří se umístí minimálně do 15 místa.

 

TOP RYBY
Nejdelší ulovená ryba od každého rybího druhu bude samostatn
ě ohodnocena pohárem a hodnotnou cenou.

 

TÝMOVÁ SOUTEŽ
V této kategorii budou ceny a poháry pro týmy které získají první, druhé a třetí místo.
Zúčastnit se však musí více než 10 týmů. Při menším počtu zúčastněných týmů bude vyhlášeno jen první místo.

 

KONTAKT
Po
řadatel a zakladatel soutěže
Miroslav Vojtek
Tel.: +420 736 783 463
E-mail: vojtek6@seznam.cz
Facebook: MV fishing
Instagram: Miroslavvojtekfishing
bankovní ú
čet č. 1027953121/6100

MVFISHING LOGO

 

Přejeme všem soutěžícím hodně štěstí, pěkných úlovků a zábavy při respektování pravidel fair-play.

- Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků se soutěží souvisejících.