REKLAMACE

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI ZDE

Případné reklamace uplatňuje kupující osobně, nebo zasláním reklamovaného zboží na stejnou adresu.

Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu).

  • Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
  • Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv.vyšší moc).
  • Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.

Reklamace prosím zasílejte na adresu:

ABOS Rybářské potřeby Vrchlického 53 Praha 5 Košíře