ABOS 5ti BOJ 2023

ABOS 5-ti BOJ 2023

Soutěž o hodnotné ceny za více jak
2️⃣5️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣,- kč.
Zahajujeme již 8. ročník rybářského online závodu v lovu 5 druhů ryb!
Soutěžící, kteří se soutěže zúčastní, musí prokázat své umění a pokusit se o co největší úlovek od každého z bodovaných rybích druhů. V letošním roce bude soutěž rozdělena do dvou kategorií :
SOUTĚŽ V JEDNOTLIVCÍCH
SOUTĚŽ V DVOUČLENNÝCH TÝMECH

Pro obě soutěže jsou pravidla stejná jen s tím rozdílem, že v TÝMOVÉ SOUTĚŽI se sčítají body od obou závodníků dohromady.
Je tedy možné vzájemně spolupracovat a taktizovat. Ten tým, který bude mít společný nejvyšší počet bodů, vyhrává. Samozřejmostí je, že v týmech každý závodník musí svoji přidanou rybu ulovit sám, bez jakéhokoli zapůjčení, předaní či jiného podvodu v soutěži.

SYSTÉM BODOVÁNÍ
ŠTIKA – 1 cm = 1 bod
CANDÁT – 1 cm = 1 bod
BOLEN/KAPR – 1 cm = 1 bod
OKOUN – 1 cm = 2 body
SUMEC – 1 cm = 0,5 bodu

Nejmenší lovná míra, která bude započítána u každého druhu
(štika, candát, sumec, bolen/kapr je 50cm!!!
Minimální míra okouna je 30cm.
Bolena je možné nahradit kaprem, který bude stejně hodnocený 1cm = 1bod.
U každého závodníka se boduje vždy pouze největší ulovená ryba od daného druhu!
Ulovením všech 5 bodovaných rybích druhů (splněním tzv. 5-ti boje), získává závodník bonus 50 bodů navíc.

TERMÍN ZÁVODU
Závod proběhne od 16.5. do 31.12. 2023. Termín je letos o měsíc posunut z důvodu lovu kapra na kterého se tak závodníci mohou zaměřit o měsíc dříve.

PRAVIDLA ZÁVODU
Bodují se pouze ryby ulovené během termínu závodu tedy od 16.5. do 31.12. 2023 na svazových vodách v ČR, které budou řádně zdokumentované a ulovené rybolovnými způsoby přívlač, položená, plavaná, muškaření. Žádný dravec nebude do soutěže započítán do zahájení lovu dravců tedy 16.6.2023.
Měsíc zavodění před zahájením dravců je určený jen pro lov kapra!
Úlovky z revírů Místního významu a soukromých vod se do soutěže nezapočítávají !

DOKUMENTACE ÚLOVKŮ
Úlovky musí být řádně a věrohodně zdokumentované pomocí fotografií či videí.

DOKUMENTACE PRO POŘADATELE A ROZHODČÍ:
Zasílat na email : abos5tiboj@seznam.cz

1) DOKUMENTACE – ryba musí být přiložená k závodnímu metru, ze kterého je možné spolehlivě přečíst délku ryby v centimetrech. K metru musí být současně přiložena povolenka se zapsaným datem lovu a revírem.
2) DOKUMENTACE – musí být rybář s ulovenou rybou, v pozadí vodní plocha revíru.
Je možné zaslat také dokumentační video obsahující výše uvedené požadavky.
Bez řádné dokumentace výše uvedenými způsoby nebudou úlovky do soutěže započteny.
Pokud bude na dokumentaci ryba viditelně mrtvá, nebude započítána do soutěže!!!
Dokumentace, které budou zasílány pořadatelům a rozhodnčím mohou být v případě pochybností zveřejněny na FB veřejné skupině ABOS 5ti boj 2023.
Při zjištění jakéhokoliv pokusu o podvod, porušení či obcházení pravidel bude soutěžící ze soutěže automaticky vyloučen bez náhrady.

HLÁŠENÍ ÚLOVKŮ
Vkladat na FB skupinu ABOS 5ti boj 2023 (Diskuze).
DOKUMENTACE:
1) RYBÁŘE S ÚLOVKEM A LIBOVOLNÝM POZADÍM.
2) RYBU NA SOUTĚŽNÍM METRU.
Poté bude posouzeno a rozhodnuto organizátorem a třemi vybranými rozhodčími uznání úlovku do soutěže.
Každý však musí vložit dokumentaci rybáře s rybou a libovolným pozadím formou příspěvku přímo do diskuze ve veřejné skupině ABOS 5-ti BOJ 2023, a to nejpozději do 3 dnů ode dne lovu. Všechny úlovky budou schvalovány a zapisovány do tabulky průběžného pořadí minimálně 1x týdně pořadatelem soutěže. Tento závod bude po celou dobu soutěže online na sociální síti FACEBOOK, kde se budou přidávat úlovky, zveřejňovat aktuální informace a průběžné výsledky.

STARTOVNÉ
SOUTĚŽ V JEDNOTLIVCÍCH: Startovné je 1000,- Kč za každého soutěžícího rybáře.
SOUTĚŽ V TÝMECH: Startovné je 2000,- za každý tým.
Soutěžící či soutěžní tým bude přihlášen do soutěže připsáním částky startovného na bankovní účet č. 1027953121/5500
(do zprávy pro příjemce prosím uveďte své celé jméno a příjmení či název TÝMU a jména členů týmu) .
Po přihlášení do soutěže bude pro každého soutěžícího připraven soutěžní metr, který bude možné od 15.5. vyzvednout osobně v ABOS Rybářských potřebách, Vrchlického 53, Praha 5.
Nebo bude soutěžícímu zaslán poštou na kontaktní adresu tak, aby jej měl od 16.5. k dispozici.

SOUTĔŽNÍ METRY
Soutěžící, kteří potřebují zaslat metr na adresu. Poprosíme o zaslání kontaktních údajů, popř. název týmu na
- Email: abos5tiboj@seznam.cz
a my zašleme potřebný metr. Pro tým jsou zaslány metry dva pro oba soutěžící.

CENY
Vítěz prvního místa naší soutěže v kategorii jednotlivců vyhraje 10% z celkové vybrané částky startovného od všech soutěžících.
Příklad: (přihlásí se 100 soutěžích vybere se 100tis. startovné, tak 1. místo získá 10tis hotovost). +
První tři místa získávají poháry a hodnotné ceny, které budou upřesněny v průběhu soutěže dle domluvených sponzorů. Odhad celkové hodnoty cen pro tento rok je 250 000,- kč. Hezké hodnotné ceny budou připraveny i pro ostatní soutěžící kteří se umístí minimálně do 20 místa.

TOP RYBY
Nejdelší ulovená ryba od každého rybího druhu bude samostatně ohodnocena pohárem a hodnotnou cenou.

TÝMOVÁ SOUTEŽ
V této kategorii budou ceny a poháry pro týmy které získají první, druhé a třetí místo.
Zúčastnit se však musí více než 10 týmů. Při menším počtu zúčastněných týmů bude vyhlášeno jen první místo.


KONTAKT
Pořadatel a zakladatel soutěže
Miroslav Vojtek
Tel.: +420 736 783 463
E-mail: vojtek6@seznam.cz
Facebook: MV fishing
Instagram: Miroslavvojtekfishing
bankovní účet č. 1027953121/5500

Přejeme všem soutěžícím hodně štěstí, pěkných úlovků a zábavy při respektování pravidel fair-play.

- Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků se soutěží souvisejících.
 
ABOS5 2023