ABOS 5ti boj 2020

 
Ahoj všem v novém roce,
 
chtěl bych vám všem moc poděkovat za parádní výkony v této soutěži a také pogratulovat vítězům!????????
Velké poděkování patří také našim sponzorům a partnerům bez kterých by tato soutěž nebyla.
Oficiální vyhlašení a předání cen ještě dolaďujeme s ABOS Rybářské potřeby, jelikož kvůli momentální situaci je to trochu složitější než v předchozích letech.
Určitě vás budu brzy o všem informovat.
Výsledky ABOS 5ti BOJ 2020 ????
 
JEDNOTLIVCI:
????JIŘÍ PETRÁK
????VÁCLAV BÍLEK
????TOMÁŠ KAFKA
TÝMY:
????TEAM FLUOCARBON MASTERS
- VÍTEK HUMPL
- JAKUB KOLIÁŠ
TOP RYBY:
????ŠTIKA - 117cm - JIŘÍ HOFFMANN
????SUMEC - 215cm - MICHAL JÁNOŠÍK
????CANDÁT - 98cm - JIŘÍ PETRÁK
????OKOUN - 49cm - OSKAR BUBEN
????BOLEN - 81cm - DAVOR STANIC
????KAPR - 98cm - RADEK FILIP
 
 
 

 

ABOS 5-ti BOJ 2020

banner_2

ABOS 5-ti BOJ 2020

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Pro přihlášení stačí jen zaslat startovné na bankovní účet č. 1027953121/6100

STARTOVNÉ JEDNOTLIVCI - 500,-

STARTOVNÉ TÝM - 1000,-

Do poznámek uveďte prosím:

  • JMÉNO A PŘÍJMĚNÍ, popř. název TÝMU
  • KONTAKT - tel, email, fb, istagram (stačí jedna z věcí)


Soutěž o ceny v hodnotě více jak

150.000,- Kč


POZOR ZMĚNA PRAVIDEL❗❗❗❗❗❗❗

❌ STOP PROPALOVÁNÍ MÍST ❌

V letošním roce se nebudou muset zveřejňovat fotky s pozadím revírů ani povolenky s číslem revíru.

➡️ Více info naleznete v pravidlech. ????????????


Zahajujeme již 5. ročník rybářského online závodu v lovu 5 druhů ryb!
Soutěžící, kteří se soutěže zúčastní, musí prokázat své umění a pokusit se o co největší úlovek od každého z bodovaných rybích druhů. V letošním roce bude soutěž rozdělena do dvou kategorií :
SOUTĚŽ V JEDNOTLIVCÍCH
SOUTĚŽ V DVOUČLENNÝCH TÝMECH
Pro obě soutěže jsou pravidla stejná jen s tím rozdílem, že v TÝMOVÉ SOUTĚŽI se sčítají body od obou závodníků dohromady.
Je tedy možné vzájemně spolupracovat a taktizovat. Ten tým, který bude mít společný nejvyšší počet bodů, vyhrává. Samozřejmostí je, že v týmech každý závodník musí svoji přidanou rybu ulovit sám, bez jakéhokoli zapůjčení, předaní či jiného podvodu v soutěži.SYSTÉM BODOVÁNÍ
ŠTIKA – 1 cm = 1 bod
CANDÁT – 1 cm = 1 bod
BOLEN/KAPR – 1 cm = 1 bod
OKOUN – 1 cm = 2 body
SUMEC – 1 cm = 0,5 boduNejmenší lovná míra, která bude započítána u každého druhu
(štika, candát, sumec, bolen/kapr je 50cm!!!
Minimální míra okouna je 30cm.
Bolena je možné nahradit kaprem, který bude stejně hodnocený 1cm = 1bod.
U každého závodníka se boduje vždy pouze největší ulovená ryba od daného druhu!
Ulovením všech 5 bodovaných rybích druhů (splněním tzv. 5-ti boje), získává závodník bonus 50 bodů navíc.TERMÍN ZÁVODU
Závod proběhne od 16.6. do 31.12. 2020.PRAVIDLA ZÁVODU
Bodují se pouze ryby ulovené během termínu závodu tedy od 16.6. do 31.12. 2020 na svazových vodách v ČR, které budou řádně zdokumentované a ulovené rybolovnými způsoby přívlač, položená, plavaná, muškaření.
Úlovky z revírů Místního významu a soukromých vod se do soutěže nezapočítávají !DOKUMENTACE ÚLOVKŮ:
Úlovky musí být řádně a věrohodně zdokumentované pomocí fotografií či videí.DOKUMENTACE PRO POŘADATELE A ROZHODČÍ:⬇️
Zasílat na email : abos5tiboj@seznam.cz1) DOKUMENTACE – ryba musí být přiložená k závodnímu metru, ze kterého je možné spolehlivě přečíst délku ryby v centimetrech. K metru musí být současně přiložena povolenka se zapsaným datem lovu a revírem.
2) DOKUMENTACE – musí být rybář s ulovenou rybou, v pozadí vodní plocha revíru.
Je možné zaslat také dokumentační video obsahující výše uvedené požadavky.
Bez řádné dokumentace výše uvedenými způsoby nebudou úlovky do soutěže započteny.
Pokud bude na dokumentaci ryba viditelně mrtvá, nebude započítána do soutěže!!!
Dokumentace, které budou zasílány pořadatelům a rozhodnčím mohou být v případě pochybností zveřejněny na FB veřejné skupině ABOS 5ti boj 2020.
Při zjištění jakéhokoliv pokusu o podvod, porušení či obcházení pravidel bude soutěžící ze soutěže automaticky vyloučen bez náhrady.HLÁŠENÍ ÚLOVKŮ:⬇️
Vkladat na FB skupinu ABOS 5ti boj (Diskuze).DOKUMENTACE:
1) RYBÁŘE S ÚLOVKEM A LIBOVOLNÝM POZADÍM.
2) RYBU NA SOUTĚŽNÍM METRU.Poté bude posouzeno a rozhodnuto organizátorem a třemi vybranými rozhodčími uznání úlovku do soutěže.
Každý však musí vložit dokumentaci rybáře s rybou a libovolným pozadím formou příspěvku přímo do diskuze ve veřejné skupině ABOS 5-ti BOJ 2020, a to nejpozději do 3 dnů ode dne lovu. Všechny úlovky budou schvalovány a zapisovány do tabulky průběžného pořadí minimálně 1x týdně pořadatelem soutěže. Tento závod bude po celou dobu soutěže online na sociální síti FACEBOOK, kde se budou přidávat úlovky, zveřejňovat aktuální informace a průběžné výsledky.STARTOVNÉ
SOUTĚŽ V JEDNOTLIVCÍCH: Startovné je 500,- Kč za každého soutěžícího rybáře.
SOUTĚŽ V TÝMECH: Startovné je 1000,- za každý tým.
Soutěžící či soutěžní tým bude přihlášen do soutěže připsáním částky startovného na bankovní účet č. 1027953121/6100
(do zprávy pro příjemce prosím uveďte své celé jméno a příjmení či název TÝMU a jména členů týmu) .
Po přihlášení do soutěže bude pro každého soutěžícího připraven soutěžní metr, který bude možné od 15.6. vyzvednout osobně v ABOS Rybářských potřebách, Vrchlického 53, Praha 5. Nebo bude soutěžícímu zaslán poštou na kontaktní adresu tak, aby jej měl od 16.6. k dispozici.SOUTĔŽNÍ METRY
Soutěžící, kteří potřebují zaslat metr na adresu. Poprosíme o zaslání kontaktních údajů, popř. název týmu na
- Email: abos5tiboj@seznam.cz
a my zašleme potřebný metr. Pro tým jsou zaslány metry dva pro oba soutěžící.

CENY
První tři místa získávají poháry a hodnotné ceny, které budou upřesněny v průběhu soutěže dle domluvených sponzorů. Odhad celkové hodnoty cen pro tento rok je 150 000,- kč. Hezké hodnotné ceny budou připraveny i pro ostatní soutěžící kteří se umístí minimálně do 20 místa.TOP RYBY:
Nejdelší ulovená ryba od každého rybího druhu bude samostatně ohodnocena pohárem a hodnotnou cenou.
TÝMOVÁ SOUTEŽ: V této kategorii bude hodnotné ceny a pohár jen pro tým který získá první místo.KONTAKT
Pořadatel a zakladatel soutěže
Miroslav Vojtek
Tel.: +420 736 783 463
E-mail: vojtek6@seznam.cz
Facebook: MV fishing
bankovní účet č. 1027953121/6100Přejeme všem soutěžícím hodně štěstí, pěkných úlovků a zábavy při respektování pravidel fair-play.